سوله کارخانه شرکت سامسونگ

ما متخصص در این زمینه هستیم
توضیحات پروژه

 

سوله کارخانه شرکت سامسونگ در مساحت ۳۰۰۰ متر مربع واقع در جاده مخصوص کرج

توضیحات

  سوله کارخانه شرکت سامسونگ در مساحت ۳۰۰۰ متر مربع واقع در جاده مخصوص کرج

کاربر
شرکت سامسونگ
تاریخ
June 9, 2015
محل
جاده مخصوص کرج
دسته بندی
ساخت و ساز